Rasayana

Rasayana je ájurvédská omlazovací terapie, která pomáhá udržovat a podporovat zdraví.

Rasayana v podstatě znamená výživu na všech úrovních od makrobuněčné po mikrobuněčnou. Terapie rasajána doplňuje životně důležité tekutiny v těle, posiluje a obnovuje životní sílu a imunitní systém, čímž chrání před nemocemi a zabraňuje nepříznivým účinkům pokročilého věku. Rasajána navozuje normální stav tělesných tkání a udržuje tuto rovnováhu po dlouhou dobu. Tento stav vyživení tkání a těla zevnitř zabraňuje stárnutí.

Přínosy terapie rasajánou: Rasayana terapie zabraňuje účinku stárnutí a poskytuje dlouhověkost, zlepšuje duševní a intelektuální schopnosti, zachovává mladistvost, zvyšuje lesk, barvu těla a zářivost pokožky, zdravý stav hlasu, vynikající potenciál těla a smyslových orgánů a podporuje fyzickou a duševní sílu.

Rasayana is an Ayurvedic rejuvenation therapy which helps in maintenance & promotion of health . Rasayana essentially means nutrition at all levels from macro to micro-cellular level. Rasayana therapy replenishes the vital fluids of the body; boost the vital force of life and the immune system, thus keeping away from diseases and prevents against ill effects of advanced age. Rasayana brings about the normalcy of body tissues in equilibrium for a longer period. Such state of improved nutrition prevents ageing.

The Benefits of the Rasayana Therapy:
Rasayana therapy prevents effect of ageing and provides longevity, improves mental and intellectual competence, preservation of youthfulness, increased luster, body complexion and glow of the skin, healthy condition of voice, excellent potentiality of the body and the sense-organs and promote physical and mental strength.
 

Kde: K.H. Máchy 109, Otrokovice - Kvítkovice

V případě zájmu volejte 776 057 996, nebo pište info@akka-ajurveda.cz
 
Termíny: 15. - 20. červenec & 14. - 20. 10. 2024
 
 
Těšíme se na Vás